Петък Сеп 18
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“
С. МЕЧКУЛ

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:84
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-02-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0055

Име на паметника ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“
С. МЕЧКУЛ

Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението МЕЧКУЛ
Дата на построяване
1892сл. Хр.
Кратко описание Построен е през 1892 г. Представлява трикорабна базилика без купол, с апсида от изток и открита галерия от юг. Градежът е камъни. Покривът е двускатен покрит с керемиди. На него има 3 метални кръста. Църквата има 2 входа – от запад (главен) и от юг. Зад апсидата има гробове. Камбаната (отлята в 1898 г., с украса и ктиторски надписи) е закачена на приспособена за целта метална конструкция близо до северозападни ъгъл на сградата.
Вътрешното пространство на храма се разделя на три кораба от 2 колонади с дървени колони свързани с арки. Наосът е разделен от олтара с иконостас, а от притвора с дъсчена преграда и дървени решетки.
Таванът над средния кораб е по-висок, дъсчен, с апликации, свързан с колонадите чрез холкел. В центъра му е изображението „Христос Вседържител“. Таваните на страничните кораби са плоски, дървени.
Стените са измазани. В oтделни участъци по тях има стенописи. Покрай тях и колоните са наредени столовете предназначени за миряните. В западната част на наоса, над входовете, има балкон, а в източната стъпало, което води към иконостаса.