Παρασκευή Δεκ 04
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αδιάγνωστος ΄Αγιος. Πιθανώς Ο Άγιος Χαράλαμπος.

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:83
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 19-02-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 330
Όνομα Μνημείου Αδιάγνωστος ΄Αγιος. Πιθανώς Ο Άγιος Χαράλαμπος.
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου -
Χρονολόγηση κατασκευής
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται όρθιος στο κέντρο της εικόνας. Φορεί κόκκινο στιχάριο, πράσινο φελώνιο και χρυσό επιτραχήλιο. Ευλογεί με το δεξιό χέρι ενώ με το αριστερό κρατεί κλειστό ευαγγέλιο. Γύρω από τον Άγιο υπάρχουν επτά χωριστά κυκλικά πλαίσια με σκηνές αδιάγνωστες. Ο Άγιος φέρει μεταλλικό επίθημα στο φωτοστέφανο.