Неделя Яну 17
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

ХРАМ „СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ“ ГР. САНДАНСКИ

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:73
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0051
Име на паметника ХРАМ „СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ“ ГР. САНДАНСКИ

Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението САНДАНСКИ
Дата на построяване
1939сл. Хр.
Кратко описание Този храм заема централно място в духовния живот на Сандански. Намира се недалеч от центъра на града. Изграден е по подобие на катедралата „Александър Невски” в столицата София. Инициативата за неговото изграждане е подета през 1928 г., когато народния представител Атанас Хаджишопов дарява своя земя. Различни причини обаче попречват за осъществяването на строителството и полагането на основите става едва през 1939 г. Планът на църквата е дело на архитект Огнянов от София, а строителните действия са поети от група майстори от Трънско с предприемач майстор Йосиф.
По време на Втората световна война строежът е спрян. Църковното настоятелство с председател Ангел Столинчев поема инициативата за нейното доизграждане през 1951 г. Това става още в същата година и е осъществено от новосъздадената към Светия Синод строителна организация „Синстрой“.
Църквата е дълга 32 м и широка 8 м. Във височина достига 20 м с мраморен цокъл. Централният купол е полусферичен и служи за камбанария. Районът около храма е превърнат в парк, в който са засадени около 800 дървесни и храстовидни вида.