Τετάρτη Σεπ 30
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αρχάγγελος και ένας Άγιος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:659
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 216
Όνομα Μνημείου Αρχάγγελος και ένας Άγιος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε ζώνες εικονίζονται δύο μορφές. Επάνω έχουμε έναν Αρχάγγελο και κάτω έναν στρατιωτικό Άγιο. Ο Αρχάγγελος στο δεξί του χέρι κρατεί σπαθί και στο αριστερό την σφαίρα του κόσμου με τη βραχυγραφία ΧΣ. Φορεί στρατιωτική πανοπλία και κόκκινη χλαμύδα. Το βλέμμα προς τα δεξιά. Ο Άγιος είναι έφιππος σε άσπρο άλογο και σκοτώνει ένα δράκο (πιθανότατα είναι ο Άγιος Γεώργιος). Κρατεί δόρυ και φορεί στρατιωτική πανοπλία και κόκκινη χλαμύδα.