Τετάρτη Οκτ 23
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Δύο Άγιοι

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:657
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 218
Όνομα Μνημείου Δύο Άγιοι
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε δύο ζώνες εικονίζονται οι μοεφές δύο Αγίων. Στην επάνω ζώνη εικονίζεται ένας Ιεράρχης περασμένης ηλικίας, ο οποίος ευλογεί με το δεξί του χέρι και με το αριστερό, που καλύπτεται από το γαλαζωπό του φελώνιο και το λευκό με μαύρους σταυρούς ωμοφόριο, κρατεί χρυσόδετο Ευαγγέλιο. Στην δεξιά γωνία εικονίζεται τεταρτημόριο με τη Δόξα του Θεού σε γαλαζόασπρη νεφέλη. Στην κάτω ζώνη εικονίζεται στρατιωτικός έφιππος σε άσπρο άλογο δρακοντοκτόνος. Φορεί στρατιωτική πανοπλία και κόκκινη χλαμύδα. Ο κάμπος σε καφέ χρώμα. Οι φωτοστέφανοι των Αγίων είναι χρυσοί και ορίζονται από έναν γραπτό ομόκεντρο κύκλο που είναι ίδιου χρώματος με τον κάμπο. Στο βάθος διακρίνεται φυσικό τοπίο με χαμηλή βλάστηση.