Τετάρτη Δεκ 11
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Δύο Άγιοι

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:656
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 219
Όνομα Μνημείου Δύο Άγιοι
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε δύο ζώνες παριστάνοται δύο μορφές Αγίων. Επάνω νεαρός Άγιος που ευλογεί με το δεξί, ενώ στο αριστερό κρατεί σταυρό. Φορεί πράσινο χιτώνα και κόκκινο ιμάτιο. Κάτω στρατιωτικός Άγιος έφιππος, κρατεί δόρυ.
Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με ένα λευκό κύκλο επάνω στον πρασινωπό κάμπο.