Δευτέρα Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Κυκκώτισσα

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:647
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 211
Όνομα Μνημείου Παναγία Κυκκώτισσα
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η εικόνα περιβάλλεται από ελαφρά υπερυψωμένο πρόσθετο ξύλινο πλαίσιο, τοξωτό επάνω. Στο επάνω μέρος, μέσα σε μπλε βάθος, πράσινος βλαστός με λευκά άνθη. Την παράσταση περιβάλλει κόκκινη γραπτή ταινία.
Η Παναγία εικονίζεται μέχρι το ύψος των μηρών περίπου και στραμμένη ελαφρά αριστερά. Κρατεί στην αγκαλιά Της το Χριστό, καθισμένο επάνω στο αριστερό Της χέρι. Με το δεξιό κρατεί το δεξιό χέρι του Παιδιού. Το πρόσωπό Της στρέφεται προς τα κάτω αριστερά και το βλέμμα Της κατευθύνεται σε αόριστο σημείο. Φορεί μπλε χιτώνα με χρυσοποίκιλτα επιμάνικα, ρόδινο χρυσοπάρυφο μαφόριο με εσωτερική ώχρινη όψη. Στο κεφάλι φορεί μπλε μαντήλι και κόκκινη καλύπτρα, πλούσια κοσμημένη που πέφτει πίσω και σκεπάζει τους ώμους μέχρι τη μέση. Στο κεφάλι φορεί λιθοκόσμητο στέμμα. Ο Χριστός στρέφει το σώμα αριστερά, το κεφάλι κάτω και προς την ίδια κατεύθυνση, το βλέμμα σε αόριστο σημείο. Φορεί κιτρινωπό χιτώνα κοσμημένο με καφέ-κίτρινες κουκίδες, που δένει στη μέση με ομοιόχρωμη ζώνη. Το αριστερό Του χέρι περνά κάτω από την καλύπτρα της Μητέρας Του, ενώ με το δεξιό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό με το γνωστό χωρίο: "Πνεύμα Κυρίου...". Δίπλα ο Θεός-Πατήρ καθισμένος σε γαλαζόλευκες νεφέλες ευλογεί Μητέρα και Παιδί.
Προπλασμός λαδοπράσινος, φωτίσματα ρόδινα-μπεζ, κόκκινο στα χείλη. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με ένα γραπτό κόκκινο κύκλο επάνω στο χρυσό κάμπο, του Χριστού είναι ένσταυρος. Κάτω ο κάμπος σε σκούρο μπλε.
Βραχυγραφίες με κόκκινο: ΜΡ ΘΥ και ΙΣ ΧΣ.