Τετάρτη Σεπ 30
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Βρεφοκρατούσα με Αγίους

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:645
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 207
Όνομα Μνημείου Παναγία Βρεφοκρατούσα με Αγίους
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Το κεντρικό φύλλο έχει ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο. Παριστάνεται η Παναγία αριστεροκρατούσα. Στρέφεται ελαφρά δεξιά, κλίνει το κεφάλι προς το Παιδί Της και κοιτά κατάματα το θεατή. Με το δεξιό δέεται προς το Χριστό. Φορεί πορφυρό μαφόριο με έντονες μαύρες πτυχές. Ο Χριστός κάθεται στην αγκαλιά της Μητέρας Του, κοιτά προς Αυτήν. Ευλογεί με το δεξιό και στο αριστερό κρατεί ειλητό. Φορεί κιτρινωπό χιτώνα με κόκκινο σήμα και ομοιώχρωμο ιμάτιο. Προπλασμοί καφέ, σαρκώματα μπεζ, κόκκινο στα χείλη. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με δύο σειρές από εμπίεστες κουκίδες, επάνω στο χρυσό κάμπο. Κάτω ο κάμπος πράσινος. Βραχυγραφίες ΜΡ ΘΥ και ΙΣ ΧΣ με κόκκινο.
Την Παναγία πλαισιώνουν όρθιοι, ολόσωμοι, στραμμμένοι και δεόμενοι προς Αυτήν, στο αριστερό φύλλο, ο Άγιος Νικόλαος με αρχιερατική ενδυμασία, ο Άγιος Γεώργιος και επάνω, σε προτομή, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Στο δεξιό φύλλο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Άγιος Δημήτριος και επάνω, επίσης σε προτομή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Φωτοστέφανοι και κάμπος όμοιοι με αυτούς του κεντρικού φύλλου. Όλες οι μορφές ταυτίζονται με επιγραφές με κόκκινα κεφαλαία τονισμένα.