Δευτέρα Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Οδηγήτρια

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:643
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 209
Όνομα Μνημείου Παναγία Οδηγήτρια
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η εικόνα έχει ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο βαμμένο με κόκκινο χρώμα. Στο επάνω μέρος σχηματίζει τόξο.
Η Παναγία κρατεί το Χριστό με το αριστερό Της χέρι και υψώνει το δεξιό σε δέηση προς Αυτόν. Κλίνει ελαφρά το κεφάλι προς το Παιδί και κοιτά κατάματα το θεατή. Φορεί σκούρο μπλε χιτώνα με χρυσοπίκτα επιμάνικα και παρυφή, κόκκινο μαφόριο με χρυσοποίκιλτες παρυφές και πράσινη εσωτερική όψη. Από τα αστερόσχημα κοσμήματα διακρίνονται αυτό της κεφαλής και του δεξιού ώμου. Ο Χριστός υψώνει το δεξί σε χειρονομία ευλογίας και στο αριστερό κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο με πολύτιμη στάχωση. Φορεί ωχροκάστανο χιτώνα με χρυσό σήμα και κόκκινο ιμάτιο με γαλαζόλευκες πτυχές. Τα πρόσωπα πλάθονται με λαδοπράσινο προπλασμό, καστανά, μπεζ και ρόδινα φωτίσματα. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με δύο ομόκεντρους κόκκινους κύκλους στο χρυσό κάμπο, του Χριστού είναι ένσταυρος. Από τις βραχυγραφίες διακρίνονται μόνο ίχνη.