Четвъртък Яну 21
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“
С. КОВАЧЕВИЦА

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:65
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0044

Име на паметника ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“
С. КОВАЧЕВИЦА
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението КОВАЧЕВИЦА
Дата на построяване
От 1841сл. Хр.
До 1847сл. Хр.
Кратко описание Намира се в източния край на селото. Строителството на храма (дело на местни майстори) започва през 1841 г. и завършва през 1847 г. Дотогава религиозните обреди са извършвани в параклиса „Св. Петка“, който се намира в м. Елата. Някои от неговите икони са пренесени в новата църква.
По план храмът представлява трикорабна базилика с голяма полукръгла апсида от изток и външна галерия от запад. До нея, на северозапад, през 1893 г. е издигната 4-етажна камбанария и училище. Сградите са обградени от каменен зид.
Градежът на църквата е от необработен камък, западната фасада е измазана, останалите са варосани. Покривният корниз е каменен, със сложен профил. Покривът е двускатен със скосени западни и източни краища, покрит с каменни плочи – тикли.
Вътрешното пространство се разделя на три кораба от 2 колонади с по 6 дървени колони свързани с арки. Те са изрисувани с декоративни мотиви и такива на растения. Над колоните са монтирани квадратни икони с образи на пророци. С такива са украсени аналоя, амвона и архиерейския трон.
Таванът над средния кораб е по-висок, дъсчен, свързан с колонадите чрез холкел. В центъра му е изображението „Христос Вседържител“. Таваните на страничните кораби са плоски, дървени с цветни фигури.
Наосът и олтарът са обширни и добре осветени. Притворът е отделен с ниска дъсчена преграда само в страничните кораби. Вътрешните размери на църквата са – дължина 19,80 м., ширина – 12,10 м., дебелината на стените е 1 м.