Παρασκευή Σεπ 25
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Πρωτοκορυφαίοι και οι Άγιοι Ιωάννης του Θεολόγου, Ιγνάτιος και Μάξιμος. Εξωτερικά ο Ευαγγελισμός.

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:640
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Αντικείμενο Μεταλλοτεχνίας


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 205
Όνομα Μνημείου Οι Πρωτοκορυφαίοι και οι Άγιοι Ιωάννης του Θεολόγου, Ιγνάτιος και Μάξιμος. Εξωτερικά ο Ευαγγελισμός.
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Τα φύλλα του τριπτύχου με αμφιπρόσωπες παραστάσεις. Εξωτερικά εικονίζεται διμερής παράσταση του Ευαγγελισμού, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο αριστερό φύλλο, η Παναγία στο δεξιό. Η Παναγία είναι όρθια, ολόσωμη, στραμμένη προς τα αριστερά. Έχει το δεξιό σε δέηση, ενώ με το αριστερό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό με το χωρίο "ΗΔΟΥ/Η ΔΟΥ/ΛΗ ΚΙ/ΡΙΟΥ/ ΓΕΝΗ/ΘΗΤΩ...". Φορεί πράσινο χιτώνα και κόκκινο μαφόριο. Σκύβει ελαφρά το κεφάλι και δέχεται το μήνυμα του Αρχαγγέλου, που με αυτοκρατορική στολή και μεγαλόπρεπη κίνηση απευθύνει το "Χαίρε" στη Μαρία. Στο βάθος αρχιτεκτονικό τοπίο με πολύλοβα κτίρια. Επάνω, μέσα σε ορθογώνια τρίγωνα, που έχουν καμπυλωμένη την μακριά τους πλευρά και αποτελούν τις άνω απολήξεις των φύλλων, εικονίζονται οι Προφητάνακτες Δαυίδ και Σολομών. Με κόκκινα κεφαλαία οι επιγραφές: "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ/ ΤΗΣ ΘΚΟΥ", "Ο ΠΡΟ/Φ ΔΑΒΗΔ", "Ο ΠΡΟ/Φ ΣΩΛ/ΟΜΩΝ".
Εσωτερικά, στο κεντρικό φύλλο του τριπτύχου εικονίζονται όρθιοι και ολόσωμοι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο μέσον, πλαισιωμένος από τους δύο Πρωτοκορυφαίους, που κρατούν ομοίωμα της Εκκλησίας. Επάνω, ο Χριστός, μέσα σε πυρίμορφες νεφέλες και δοξαζόμενος από Σεραφείμ, ευλογεί με τα δύο Του χέρια τους Αγίους. Επάνω από τους Αγίους με κόκκινα κεφαλαία τα ονόματά τους: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ", "Ο ΑΓΙΟΣ/ΙΩ/Ο ΘΕ/ΟΛΟΓΟΣ", "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ".
Στο αριστερό φύλλο εικονίζεται ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, όρθιος, ολόσωμος, με αρχιερατική ενδυμασία. Ευλογεί με το δεξιό, ενώ στο αριστερό κρατεί κλειστό λιθοκόσμητο Ευαγγέλιο. Στο δεξιό φύλλο εικονίζεται ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβήτης, όρθιος, ολόσωμος, με μοναχική ενδυμασία και το μεγάλο Σχήμα. Έχει το δεξιό σε δέηση, ενώ στο αριστερό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό με το χωρίο: "ΠΑΣ ΑΝΟΣ/ ΟΦΕΙΛΕΙ/ ΦΙΛΑΞΑΙ/ ΤΟ ΚΑΤΗ/ΚΟΝΑ/ ΑΜΑ ΔΕ...". Επάνω, στις τριγωνικές απολήξεις παριστάνονται Σεραφείμ.
Επιγραφές: "Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ/ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ", "Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥ/ΣΟΚΑΛΗΒΗΤΗΝ".
Οι μορφές έχουν αρμονικά χαρακτηριστικά. Τα πρόσωπα πλάθονται με καφέ προπλασμό, καστανό για τα χαρακτηριστικά, μπεζ για τα σαρκώματα. Ρόδινο στα χείλη. Πάνω σε καφέ προπλασμό μακρόστενες παράλληλες καστανές ή λευκές γραμμές αποδίδουν την κόμμη και τη γενειάδα. Οι φωτοστέφανοι χρυσοί, ορίζονται με λευκή γραπτή ταινία.
Όλες τις παραστάσεις περιβάλλει ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο, βαμμένο με κόκκινο χρώμα. Στην κορύφωση του κεντρικού φύλλου σώζεται ξυλόγλυπτη διακόσμηση με τμήμα σταυρού και ρόδακα.