Τετάρτη Σεπ 30
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:639
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 317
Όνομα Μνημείου οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
Περίοδος Αιώνααιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από τέλη18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι αρχές 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Οι Άγιοι εικονίζονται όρθιοι,ολόσωμοι με στραμμένο το σώμα προς το μέσον.Αριστερά η Αγία Άννα,δεξιά ο Άγιος Ιωακείμ. Τα φωτοστέφανα ορίζονται από δύο ομόκεντρους κύκλους και είναι χρυσά. Η Αγία φορεί μπλε σκούρο μαφόρι με πτυχές. Ο Άγιος φορεί πράσινο μακρύ χιτώνα, ποδήρη χειριδωτό και γαλάζιο ιμάτιο. Ο κάμπος είναι σε λαδοπράσινο χρώμα. Επιγραφές με λευκά μικρά γράμματα ''Ο Άγιος Ιωακείμ'' , ΄΄Η Αγία Άννα'' και στο κέντρο ανάμεσα στους Αγίους επιγραφή με μικρά λευκά γράμματα ''Οι δίκαιοι''. Η εικόνα περιτρέχεται από γραπτή μαύρη ταινία.