Δευτέρα Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:635
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 318
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
Περίοδος Αιώνααιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από τέλη18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι αρχές 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται ολόσωμος και μετωπικός.Στο δεξιό χέρι κρατεί θυμιατό, ενώ στο αριστερό καλυμμένο από ένδυμα, ονοίωμα της εκκλησίας. Ο πρωτομάρτυρας φορεί βαρύτιμα και χρυσοκέντητα άμφια, εσωτερικά ποδήρη χιτώνα από επάνω κοντύτερο επενδύτη(σαν αρχιερατικό σάκκο) με πολύχρωμο φυτικό διάκοσμο, οράριο γαλάζιο πράσινο με τα γράμματα ''Ο ΑΓΙΟΣ ΆΓΙΟΣ....'' και πράσινο μανδύα που πέφτει μόνο στον αριστερό ώμο και την πλάτη. Το πρόσωπο του πλαισιώνουν καστανά μαλλιά, έχει συμμετρικά χαρακτηριστικά και ήραμο βλέμμα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με λευκή γραμμή και είναι χρυσός.