Събота Сеп 26
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Успение Богородично" в Гоце Делчев

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:64
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0043
Име на паметника Църквата "Успение Богородично" в Гоце Делчев
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението Гоце Делчев
Дата на построяване
От 1833сл. Хр.
До 1841сл. Хр.
Кратко описание Намира се в обществена градина, близо до площад Гоце Делчев в центъра на града, в бившия квартал Вароша. Макар и с внушителни размери, тя остава незабележима под короните на множество дървета.
Около 1830 г. населението на Неврокоп получава разрешение за изграждане на нова църква. Строителството й започва през 1833 г., но въпреки това е спряно поради чумна епидемия, която разтърсва града. Храмът е осветен през 1838 г., но довършителните работи не приключват до 1841 г.
Храмът е трикорабна псевдобазилика с една апсида, ориентирана на изток. Откритата галерия в югозападния ъгъл е преустроена в параклис. Сградата е изградена от камъни и тухли в последователни слоеве. Компонентите на старата църква (капители и колони) са интегрирани в структурата.
В началото на XX век през 1904 г. е прикрепена камбанария. Има две храмови камбани със звънлив и ясен звук.