Τετάρτη Αυγ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Χριστός Παντοκράτορας (Ρωσική)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:629
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 202
Όνομα Μνημείου Χριστός Παντοκράτορας (Ρωσική)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός παριστάνεται μετωπικός, από τη μέσα και επάνω. Με το δεξιό ευλογεί και στο αριστερό στηρίζει ανοιχτό Ευαγγέλιο με χωρίο σε ρωσικό αλφάβητο. Φορεί ρόδινο χιτώνα και γαλαζοπράσινο ιμάτιο με κίτρινο στις πτυχές και τις παρυφές. Προπλασμός καφέ, σαρκώματα μπεζ-ρόδινα. Η κόμμη μακριά, επιμελημένη, η γενειάδα κοντή. Ο φωτοστέφανος περίτεχνος, κίτρινος και ένσταυρος.
Επιγραφή μέσα σε δύο ορθογώνια πλαίσια με κίτρινο βάθος, στο ύψος των ώμων, σε ρωσικό αλφάβητο.
Καφέ γραπτή πλατιά ταινία, που ορίζεται εσωτερικα και εξωτερικά με κίτρινη ταινία, περιβάλλει την παράσταση.