Δευτέρα Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Χριστός Παντοκράτορας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:626
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 32
Όνομα Μνημείου Χριστός Παντοκράτορας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1676 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός εικονίζεται στον παραδοσιακό τύπο του Παντοκράτορα, μετωπικός μέχρι λίγο κάτω από τη μέση. Υψώνει το δεξιό και ευλογεί με τα δύο δάχτυλα. Στο αριστερό χέρι κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο με κόκκινο το πάχος των σελίδων και το γνωστό χωρίο: "ΕΓΩ ΕΙΜΙ...". Φορεί ιμάτιο κόκκινο κρασάτο, με μαύρο για τις πτυχές και χρυσό σήμα. Ο χιτώνας Του, που αφήνει ακάλυπτο το δεξί χέρι, είναι μπλε βαθύ με ανοιχτογάλαζο στις πτυχές. Η πτυχολογία του πάνω από το Ευαγγέλιο είναι ιδιαίτερα σκληρή και σχηματική. Το πρόσωπο πλάθεται με ωχροκάστανους τόνους και ελάχιστο ρόδινο-μπεζ για τα σαρκώματα, που αποδίδουν ταυτοχρόνως και τα φωτισμένα σημεία του. Επάνω στο σάρκωμα, για τα φώτα, τοποθετούνται λεπτές παράλληλες λευκές γραμμές. Για τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται καστανές και μαύρες πινελιές. Ομοιόχρωμες γραμμές αποδίδουν το μουστάκι και το γένι. Δύο μεγάλες μαύρες κουκίδες μπαίνουν για τις κόρες των ματιών και φωτοστέφανο κόκκινο στο επάνω χείλος. Ρόδινη ανοιχτή καμπύλη διαγράφει τα πτερύγια των αυτιών. Η κόμμη δηλώνεται σχηματικά με παχιές κεραμιδί πινελιές επάνω στο σκουρόχρωμο προπλασμό. Η έκφραση του προσώπου αυστηρή και κάπως στεγνή, έρχεται σε αντίθεση με το μνημειακό στήσιμο της υπόλοιπης μορφής του Χριστού. Στα χέρια τα σαρκώματα και τα φωτισμένα σημεία είναι πιο εκτεταμμένα από το πρόσωπο. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με στικτό κύκλο στο χρυσό κάμπο και είναι ένσταυρος. Από τα αποκαλυπτικά σώζονται τα Ο και Ν, κόκκινα και με δείκτη συντομογραφίας. Από τη βραχυγραφία σώθηκε: ΙΣ με κόκκινα κεφαλαία. Ο κάμπος από το ύψος των ώμων και κάτω είναι πράσινος. Δίπλα στον δεξί ώμο με λευκά κεφαλαία η χρονολογία αχοστ΄ (=1676).
Η εικόνα περιβάλλεται από πλατύ υπερυψωμένο πλαίσιο, στο οποίο συνεχίζεται ο κάμπος, και στενή κόκκινη ταινία.