Πέμπτη Οκτ 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Οδηγήτρια

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:625
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 200
Όνομα Μνημείου Παναγία Οδηγήτρια
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Α. Μέσα σε σκαφωτό πλαίσιο παριστάνεται η Παναγία αριστεροκρατούσα. Διακρίνεται ελάχιστα το καφέ-λαδί μαφόριό Της με κόκκινες παρυφές και ο κόκκινος χιτώνας του Χριστού. Από τα γυμνά μέλη διακρίνονται το αριστερό χέρι της Παναγίας, τα αριστερό μάτι Της και τα πέλματα του Χριστού. Στις δύο άνω γωνίες δύο Αρχάγγελοι δεβίζοντες πατούν σε νεφέλες. Από κάτω διακρίνοται δύο μετάλλια με κόκκινο βάθος, όπου μάλλον οι βραχυγραφίες ΜΡ ΘΟΥ. Ο κάμπος γαλάζιος.
Β. Επάνω στο σκαφωτό ξύλο επικολλήθηκε η δεύτερη παράσταση. Εικονίζεται και πάλι η Παναγία Βρεφοκρατούσα. Με το αριστερό κρατεί το Χριστό στην αγκαλιά Της και με το δεξιό δέεται προς Αυτόν. Φορεί μπλε χιτώνα, ρόδινο μαφόριο με χρυσοκέντητα τελειώματα και πρασινωπή εσωτερική όψη και υποκίτρινο φακιόλι. Ο Χριστός κάθεται, ευλογεί με το δεξιό και στο αριστερό κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί γαλαζωπό χιτώνα και κόκκινο ιμάτιο. Προπλασμός λαδοπράσινος, φωτίσματα μπεζ, κόκκινο στα χείλη. Οι φωτοστέφανοι κίτρινοι. Ο κάμπος γαλαζωπός. Αχνά οι βραχυγραφίες με λευκό ΜΡ ΘΥ.
Το ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο περιτρέχεται από διπλή γραπτή ταινία, λευκή και κόκκινη.