Πέμπτη Σεπ 23
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Ελεούσα με Αγίους

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:621
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 321
Όνομα Μνημείου Παναγία Ελεούσα με Αγίους
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία εικονίζεται αριστεροκρατούσα μέχρι τη μέση. Στρέφει ελαφρά το σώμα δεξιά και γέρνει το κεφάλι προς τα κάτω. Ο Χριστός κάθεται ευλογεί με το δεξιό, ενώ στο αριστερό κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο. Η Παναγία φορεί μπλε χρυσοπάρυφο χιτώνα ,μαφόριο στο χρώμα της ώχρας. Ο χιτώνας του Χριστού είναι ανοιχτοπράσινος , το ιμάτιο είναι κόκκινο . Τα πρόσωπα είναι στρογγυλεμενα. Ο προπλασμός λαδοπράσινος με μπεζ- κιτρινωπά φωτίσματα. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονται με κόκκινο γραπτό κύκλο. Ο κάμπος είναι λαδοπράσινος . Μέσα σε πλαίσιο ο προφήτης Δνιήλ, ο προφήτης Σαλωμών (επάνω), ο προφήτης Ησαίας και οπροφήτης Δανιήλ(κέντρο). Κάτωο Άγιος Γεώργιος , ο Άγιος Νικόλαος και Ο Άγιος Δημήτριος.