Σάββατο Σεπ 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Χριστός Παντοκράτορας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:593
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 41
Όνομα Μνημείου Χριστός Παντοκράτορας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Μέσα σε γαλαζοπράσινο κάμπο, που ορίζεται από ελαφρά υπερυψωμένο σκούρο μπλε πλαίσιο, παριστάνεται ο Χριστός στον παραδοσιακό τύπο του Παντοκράτορα. Ευλογεί με υψωμένο μπροστά στο στήθος το δεξιό, με ενωμένα τα δύο δάχτυλα και στο αριστερό στηρίζει ανοιχτό Ευαγγέλιο, με κόκκινο το πάχος των σελίδων, με το γνωστό χωρίο "ΕΓΩ ΕΙΜΙ/ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...". Φορεί κόκκινο χιτώνα με χρυσό στις πτυχές, που δένει στη μέση με γαλαζοπράσινη ζώνη, και χρυσό λιθοκόσμητο σήμα, μπλε ιμάτιο με εσωτερική ανοιχτή πράσινη όψη και χρυσές ταινίες στις παρυφές. Ο προπλασμός λαδοπράσινος, τα σαρκώματα μπεζ-ρόδινα. Στις δύο άνω γωνίες, μέσα σε δύο πρασινο-χρυσά μετάλλια από πολλούς ομόκεντρους κύκλους, οι βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ με μαύρο. Την παράσταση περιβάλλει μαύρη γραπτή ταινία.