Τετάρτη Ιουν 03
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Χριστός Παντοκράτορας (Ρωσική)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:590
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 43
Όνομα Μνημείου Χριστός Παντοκράτορας (Ρωσική)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός επαναλαμβάνεται στον παραδοσιακό τύπο του Παντοκράτορα στη στάση και στις κινήσεις Του. Το χωρίο του ανοιχτού Ευαγγελίου έχει χαθεί. Φορεί καφέ-πορτοκαλί ιμάτιο με γραμμική και κοκιδωτή διακόσμηση, καστανοκόκκινο ιμάτιο με μεγάλο ανθέμιο στον αριστερό Του ώμο και σειρές από στικτές γραμμές και κύκλους στις παρυφές. Το πλάσιμο με βαθυκάστανο προπλασμό, μπεζ φωτίσματα. Ο φωτοστέφανος ένσταυρος με ακτινωτό κοκιδωτό διάκοσμο. Την παράσταση περιβάλλει πλατύ γραπτό κοκκινωπό πλαίσιο που ορίζεται από χρυσή γραμμή και εμπίεστες κουκίδες, από το οποίο "εξέρχονται" το μανίκι του δεξιού χεριού και ο φωτοστέφανός Του. Στο επάνω μέρος του πλαισίου γραπτή ρωσική επιγραφή με μαύρα κεφαλαία.