Τετάρτη Σεπ 30
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:569
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 51
Όνομα Μνημείου Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται από τη μέση και πάνω, μετωπικός και φτερωτός. Με το δεξιό ευλογεί, ενώ στο αριστερό κρατεί λεκανίδα με ψηλό πόδι και την αποτμηθείσα κεφαλή με φωτοστέφανο, όπως και μέρος ξευλιγμένου ειλητού με εξίτηλο το γνωστό χωρίο. Το πρόσωπο ωοειδές, τα χαρακτηριστικά δύσμορφα. Ο προπλασμός καστανοκόκκινος, τα σαρκώματα ρόδινα. Τα φτερά αποδίδονται κόκκινα με κιτρινωπές γραμμώσεις. Ο φωτοστέφανος διακοσμείται με ανάγλυφες κουκίδες, με όμοιο τρόπο και αυτός της αποτμηθείσης κεφαλής. Ο κάμπος πράσινος. Στις δύο άνω γωνίες, μέσα σε μετάλλια ισάρυθμα, οι βραχυγραφίες με μαύρο: "ΙΩ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ".
Καστανοκόκκινη γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.