Вторник Май 26
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църковен музей в Драма

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:57
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 27-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника MONUM0005
Име на паметника Църковен музей в Драма
Асоциирана институция Светата Драмска митрополия
Наименование на местоположението Драма
Дата на построяване
Кратко описание Музеят е открит през 1999 г. Той се намира в бившата сграда на пансиона на Драмската епархия. В рамките на епархията Митрополит Дионосий е събрал много мощи за опазване и съхраняване. Те постепенно преминават в ръцете на г-н Герекос и намират своето място в новия музей.