Δευτέρα Σεπ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία βρεφοκρατούσα με Αγίους

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:559
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 30
Όνομα Μνημείου Παναγία βρεφοκρατούσα με Αγίους
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Επάνω, μέσα σε τετράγωνο σκαφωτό διάχωρο, εικονίζεται μέχρι το ύψος των μηρών η Παναγία, αριστεροκρατούσα. Στρέφει το σώμα αριστερά, γυρίζει το κεφάλι αριστερά με το βλέμμα στραμμένο στο θεατή. Υψώνει το δεξιό σε δέηση προς τον Χριστό. Ο χιτώνας Της είναι πράσινος με χρυσοκέντητα επιμάνικα, το μαντήλι της κεφαλής πρασινογάλαζο, το μαφόριο κόκκινο-βυσσινί με χρυσές ανταύγειες, χρυσοποίκιλτες παρυφές και χρυσές φούντες. Επάνω δύο άγγελοι πετούν και τοποθετούν στο κεφάλι Της βαρύτιμο διάλιθο στέμμα. Ο Χριστός κάθεται επάνω στο χέρι της μητέρας του, που είναι τυλιγμένο με το μαφόριο, απλώνει το δεξιό σε ευλογία και στο αριστερό κρατεί τη σφαίρα του κόσμου. Το πρόσωπο είναι στραμμένο, κοιτά προς τα αριστερά και το βλέμμα Του κατευθύνεατι μακριά, σε αόριστο σημείο. Ο χιτώνας Του είναι πρασινωπός και το ιμάτιο κόκκινο με χρυσοποίκιλτη τραχηλιά, λώρο και επιμάνικα. Στο κεφάλι φορεί διάλιθη μίτρα. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονται από γραπτό κύκλο, του Χριστού είναι ένσταυρος.
Κάμπος επάνω πράσινος, κάτω ωχροκίτρινος. Βραχυγραφίες ΜΡ ΘΥ, ΙΣ ΧΣ με μαύρα κεφαλαία.
Την Παναγία πλαισιώνουν ολόσωμοι και στραμμένοι προς Αυτήν, αριστερά ο Άγιος Αθανάσιος και δεξιά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ταυτίζονται και οι δύο με επιγραφές. Ο Αθανάσιος με αρχιερατική ενδυμασία, ευλογεί με το δεξιό και κρατεί στο αριστερό του χέρι, τυλιγμένο με το ωμοφόριο, κλειστό Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποδίδεται φτερωτός, υψώνει το δεξί χέρι σε δέηση και με το αριστερό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό με το χωρίο: "ΠΟΙΗ/ΣΑΤΕ/ ΟΥΝ/ ΚΑΡΠ/ΟΥΣ Α/ΞΙΟΥ/Σ ΤΙΣ ΜΕ/ΤΑ/ΝΙ/ΑΣ". Η μηλωτή έχει χρώμα κιτρινοκόκκινο και το ιμάτιο πράσινο σκοτεινό. Και στις δύο μορφές επισημαίνονται ως χαρακτηριστικές λεπτομέρειες τα εξής: η φούντα από το ωμοφόριο του Αγίου Αθανασίου εισέρχεται μέσα στο διάχωρο με την παράσταση της Παναγίας. Το ίδιο συμβαίνει και με μια φτερούγα του Προδρόμου. Επιγραφές με μαύρα κεφαλαία τονισμένα πάνω από τους Αγίους: "Ο ΆΓΙΟΣ/ ΑΘΑΝΑ΄//ΣΙΟΣ", "ΙΩ /ΟΠΡΟ΄ΔΡΟΜΟΣ".
Στην κάτω ζώνη παριστάνονται, σε ομοιόχρωμο κάμπο, μετωπικοί μέχρι τη μέση από τα αριστερά προς τα δεξιά οι Άγιοι Νικόλαος και Χαράλαμπος, με αρχιερατική και ιερατική ενδυμασία αντίστοιχα, και οι στρατιωτικοί μεγαλομάρτυρες Γεώργιος και Δημήτριος, ντυμένοιμε επίσημη αυλική ενδυμασία και "στεμματογύριον" στο κεφάλι. Κρατούν με το δεξιό το σταυρό του μάρτυρα και στο αριστερό ακόντιο. Οι φωτοστέφανοι όλων των Αγίων όμοιοι με εκείνους της Παναναγίας και του Χριστού. Πάνω από κάθε Άγιο η επιγραφή με το όνομά του με μαύρα τονισμένα κεφαλαία: "ΟΆΓΙΟΣ /ΝΙΚΟΛΑ//ΟΣ", ΟΑΓΙΟΣ/ ΧΑΡΑ΄//ΛΑΜΠΟΣ", "ΟΆΓΙΟΣ/ ΓΕΩ΄ΡΓΙΟΣ" και "ΟΆΓΙΟΣ/ ΔΗΜΗ΄ΤΡ//ΙΟΣ". Προπλασμοί λαδοπράσινοι, σαρκώματα ωχροκίτρινα. Λίγο κόκκινο στα χείλη του Χριστού και της Παναγίας.
Η παράσταση περιβάλλεται ολόκληρη από γραπτή κόκκινη ταινία. Ομοιόχρωμη ταινία χωρίζει τις δύο ζώνες.