Τρίτη Οκτ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος με σκηνές του βίου του

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:549
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 60
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος με σκηνές του βίου του
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18-5-1860 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος με γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στο σώμα του δράκοντα, που κείτεται κάτω, σε βραχώδες έδαφος. Φορεί χειριδωτό σκούρο μπλε χιτώνα με χρυσά επιμάνικα και πυκνές χρυσοκονδυλιές στις πτυχές, χρυσό φολιδωτό θώρακα, χρυσές περικνημίδες, χρυσοποίκιλτες πράσινες δρομίδες και κοιτά κατάματα το θεατή. Πίσω του ανεμίζει χλαμύδα με πυκνές χρυσοκονδυλιές. Το άλογο αποδίδεται με δυναμική κίνηση. Το σώμα του είναι ογκηρό, τα δύο αριστερά πόδια και η ουρά σχεδόν μαύρα, έχει κόκκινα χάμουρα, χρυσοκέντητα και χρυσοκέντητη σέλα, επάνω στην οποία απεικονίζεται ο δούλος με χρυσά ενδύματα κρατώντας στο δεξί χέρι λαγήνι. Κάτω από τις οπλές του αλόγου, όπου διακρίνονται και τα καρφιά, αφήνονται δύο καφετιές κηλίδες, που επιτείνουν την αίσθηση του δυναμισμού της κίνησής του. Ο δράκοντας, στα πόδια Αγίου, εικονίζεται φολιδωτός με σώμα σκούρο μπλε, κόκκινα φτερά και γλώσσα. Το πρόσωπο του Αγίου είναι στρογγυλό, πλάθεται με λαδοπράσινους τόνους και φωτίζεται με μπεζ-λευκό χρώμα. Καφετιές γραμμές αποδίδουν τα χαρακτηριστικά. Στα κοντά σγουρά μαλλιά του φορεί ταινία. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο (κόκκινο και λευκό) ομόκεντρους κύκλους στο χρυσό κάμπο, ο οποίος (κάτω) αποδίδεται με τόνους ανοιχτού και σκούρου γαλάζιου. Στο βάθος τοπίο με ξηρά δέντρα και χλόη. Πίσω δεξιά, σε τόνους καφέ-μπεζ και ρόδινο, οχυρωμένη πόλη, προς την οποία κατευθύνεται η βασιλοπούλα, με πλούσια περιβολή και γαλάζια ταινία και στρέφεται προς τον Άγιο. Επάνω στον εξώστη της πόλης ολόκληρη η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολουθεί το επεισόδιο. Στις δύο επάνω γωνίες, μέσα σε νεφέλες, παριστάνονται αριστερά άγγελος με χρυσά ενδύματα, που κρατεί και προτείνει με το αριστερό στέφανο στον Άγιο και στο δεξιό ξετυλιγμένο ειλητό και δεξιά ο Χριστός, καθισμένος, ευλογεί τον Άγιο με το δεξιό, ενώ στο αριστερό κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο. Στο κάτω μέρος, μέσα σε δεκαοχτώ ορθογώνια διάχωρα που σχηματίζουν ανάποδο Π με περίτεχνη "μπαρόκ" επίστεψη και χρυσή ταινία ανάμεσά τους απεικονίζονται πολυπρόσωπες αφηγηματικές σκηνές από το βίο του Αγίου, που ταυτίζονται με επιγραφές: " 1. ο άγιος κρινόμενος ενώπιον του ηγεμόνος διοκλητιανού, 2. ο άγιος κεντώμενος την πλευράν, 3. ο άγιος εν τω δεσμωτηρίω, 4. ο άγιος μαστιγώμενος, 5. ο άγιος ε(πί) τροχού βασανιζόμενος, 6. ο άγιος υπό αγγέλου από τροχού καθελόμενος, 7. ο άγιος εν λάκκω [....] εμβληθής, 8. ο άγιος προσιλούμενο(ς) τα πεπυρωμένα υποδήματα, 9. ο άγιος καταδιοκόμενος τοις πυρωμ(ένοις) υποδήμασι, 10. ο άγιος φάρμακα ποτιζόμενος, 11. ο άγιος ανιστών τον προ πολλού τεθνεότα, 12. ο άγιος ζωογονώντας βοάς του λυκερίου, 13. η προσευχή του αγίου γεωργίου, 14. η αλεξάνδρα βασίλισσα επιπλείτει τω ασεβεί ανδρί αυτή υπέρ του αγίου, 15. η αλεξάνδρα προσκυνεί τον άγιον πιστεύσασα τω Χριστώ, 16. η αλεξάνδρα πριν η αποτμήθη παραδείδη πνεύμη, 17. ο άγιος αποτέμνει την κάραν, 18. ο ενταφιασμός του αγίου". Κάτω δεξιά στο γαλαζωπό κάμπο μικρογράμματη επιγραφή με μαύρα: "1860 μαΐου 18/ χειρ Στεφάνου ιορδανίδου της καισαρεύς.
Πάνω από τον Άγιο, σε ορθογώνιο διάχωρο που ορίζεται από λεπτή μαύρη γραμμή αποξεσμένη γαλάζια, λευκή επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Η εικόνα περιβάλλεται από μαύρη γραπτή λεπτή ταινία.