Σάββατο Δεκ 07
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος με σκηνές του βίου του

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:546
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 62
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος με σκηνές του βίου του
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται σε γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ του στο σώμα του δράκοντα που κείτεται κάτω στο έδαφος. Φορεί κοντό χειριδωτό χιτώνα πράσινο, με χρυσά επιμάνικα, χρυσό θώρακα, υπόλευκες δρομίδες και χρυσές περικνημίδες. Η κόκκινη με αραιές χρυσοκονδυλιές χλαμύδα του δένεται στο στήθος και ανεμίζει έντονα προς τα αριστερά. Το άλογο έχει χρυσοκέντητη πορτοκαλόχρωμη σέλα και όμοια χάμουρα. Ο δράκοντας παριστάνεται με φολιδωτό σκούρο πρασινωπό σώμα, όμοια φτερά και κόκκινη γλώσσα. Ο Άγιος γέρνει ανόργανα το κεφάλι κάτω και αριστερά. Το πρόσωπό του είναι στρογγυλό, με κανονικά χαρακτηριστικά, έχει πλασθεί με λαδοπράσινο προπλασμό, μπεζ-ρόδινο για τα σαρκώματα. Ο φωτοστέφανος χρυσός. Στο βάθος δεξιά φαίνεται τμήμα οχυρωμένης πόλης, από τον σκεπαστό εξώστη της οποίας η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολουθεί το επεισόδιο. Κάτω από τα πόδια του αλόγου παριστάνεται, από την πίσω όψη, η βασιλοπούλα, με αυτοκρατορική περιβολή και στέμμα, να υψώνει τα δυο της χέρια με δυναμισμό προς τον Άγιο.
Στο κάτω μέρος του κάμπου σκούρες και ανοιχτές καφέ αποχρώσεις αποδίδουν έντονα βραχώδες τοπίο. Επάνω, ο κάμπος έχει ανοιχτό πράσινο χρώμα με παράλληλες σειρές από γκρίζες-λευκές νεφέλες, από τις οποίες ξεκινούν χρυσές σταγόνες που κατευθύνονται προς τον Άγιο.
Την παράσταση πλαισιώνουν, σχεδόν περιμετρικά, μέσα σε δώδεκα ορθογώνια διάχωρα, που ορίζονται από χρυσή ταινία, πολυπρόσωπες αφηγηματικές σκηνές από το βίο του Αγίου που ταυτίζονται με επιγραφές: " 1. [.....] υπό [των] δημιών, 2. ο άγιος προσευχόμεν(ος) επί [του] τάφου α/νέστησε τον νεκρόν, 3. ο άγιος ανέστησε τον βουν του γλυκερίου, 4. επί το στήθος του αγίου πλαξ [...] εβέβλητο, 5. ο άγιος συντρίβει τα εί[δωλα], 6. ο άγιος εις φυλακήν βλη/θείς λαμβάνει τον [στ]έφανον, 7. ο άγιος καίεται εις ασβέστην, 8. ο άγιος τύπτεται σφοδρός, 9. ο άγιος εδέθη εις έναν τροχόν, 10. ο άγιος ετρυπήθη εις την κοιλίαν με/ κοντάρι, 11. ο άγιος πλησιάζεται το βασιλεί ος χριστιανός, 12. ο άγιος αποκεφαλίζεται".
Πάνω από το κεφάλι του Αγίου, σε ελλειψοειδές πορτοκαλόχρωμο διάχωρο με περίτεχνο ανθεμωτό πλαίσιο, επιγραφή με μαύρα κεφαλαία: "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Κάτω από το άλογο με μικρά μαύρα το όνομα του ζωγράφου: "χειρ Κυριά[..] αινιτ/". Μαύρη γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.