Τετάρτη Σεπ 30
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:543
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 64
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1822 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια, και βυθίζει το δόρυ στο στόμα του δράκοντα που κείτεται κάτω στο έδαφος. Φορεί κοντό χειριδωτό χιτώνα μπλε, με χρυσά επιμάνικα και χρυσογραφία, χρυσό θώρακα, γκριζωπές δρομίδες και χρυσές περικνημίδες. Η κόκκινη χλαμύδα με λιθοκόσμητη χρυσή τραχηλιά ανεμίζει. Το άλογο έχει χρυσοκέντητη σέλα. Ο δράκοντας εικονίζεται φολιδωτός, με κατακόκκινο σώμα, κόκκινα φτερά και γλώσσα. Το πρόσωπο του Αγίου είναι στρογγυλό, καλοπλασμένο, με κανονικά χαρακτηριστικά. Πλάθεται με λαδοπράσινους τόνους και φωτίζεται με καφέ-μπεζ. Στο κεφάλι φορεί διάδημα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο γραπτούς κύκλους και είναι χρυσός. Στο βάθος, με λευκορόδινο και γκρίζο, οχυρωμένη πόλη. Μπροστά και δεξιά η βασιλοπούλα με αυτοκρατορική περιβολή κοιτά προς τον Άγιο και υψώνει το δεξί της χέρι σε χειρονομία δέησης. Ο κάμπος επάνω μπλε, κάτω τοπίο πρασινωπό με κόκκινα χόρτα.
Επάνω με κόκκινα τονισμένα κεφαλαία: Ο ΑΓΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Κάτω αριστερά, με μαύρα γράμματα επιγραφή σε τρεις στίχους: "διά σινδρομής των δούλον του/ ΘΕ[ού] ΚΡΟΣΤΑΛΗ/ αιν έ[τη] αω΄κβ".
Η παράσταση περιβάλλεται από λευκή γραμμή και γραπτή καστανή ταινία.