Σάββατο Νοε 28
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:542
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 65
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια και στρέφει το κεφάλι εμπρός, να βυθίζει το κοντάρι του στο στόμα του δράκοντα, που είναι φτερωτός, με τυλιγμένη την ουρά ανάμεσα στα πίσω πόδια του, με κατακόκκινη γλώσσα και κέρατα.
Από τη στρατιωτική εξάρτιση του Αγίου διακρίνονται ο κοντός χιτώνας, οι κιτρινωπές δρομίδες και οι μαύρες ψηλές μπότες. Ο μανδύας καστανόχρυσος ανεμίζει πίσω αριστερά. Το πρόσωπο είναι στρογγυλό με κανονικά χαρακτηριστικά, πλασμένο με έντονους λαδί τόνους. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με λευκό γραπτό κύκλο στον καφέ-μπεζ κάμπο. Η σέλα του αλόγου μαύρη με κόκκινη παρυφή και φούντα. Στο βάθος πυργόσχημο κτίσμα και μπροστά η βασιλοπούλα δέεται με ανοιχτά τα δύο χέρια προς τον Άγιο.
Επάνω δεξιά ο Χριστός σε προτομή, μέσα σε νεφέλες, παρουσιάζει το Ευαγγέλιο στον Άγιο. Επάνω επιγραφή με κόκκινα γράμματα σε σλαβικό αλφάβητο.
Κάτω, το τοπίο ανοιχτό έως σκοτεινό, με χαμηλά δένδρα και θάμνους. Η παράσταση περιβάλλεται από λευκή γραμμή και τρίχρωμη ταινία επάνω και κάτω.