Τετάρτη Οκτ 16
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Γεώργιος ο Δρακοντοκτόνος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:538
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 68
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γεώργιος ο Δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια και βυθίζει το δόρυ στο σώμα του δράκοντα, που κείτεται χάμω σε ανοιχτό πράσινο έδαφος. Φόρει χειριδωτό ανοιχτό πράσινο χιτώνα με χρυσά επιμάνικα, χρυσοποίκιλτο θώρακα και χρυσές περικνημίδες, πορτοκαλί χλαμύδα (αναπετάριν), που ανεμίζει πίσω αριστερά, και πορπώνεται με χρυσό ρόδακα στο λαιμό. Το άλογο έχει χρυσοκέντητη σέλα με πορτοκαλί κρόσια, πάνω τηςς κάθεται ο νεαρός δούλος, που φορεί ανοιχτογάλαζο χιτώνα με χρυσά κουμπιά, χρυσές μπότες και σκούφο στο κεφάλι, λευκό μανδύα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατεί λαγήνι. Ο δράκοντας εικονίζεται φολιδωτός με κίτρινο-καφέ σώμα. Το πρόσωπο του Αγίου είναι νεανικό, στρογγυλό, με νεανικά καλογραμμένα χαρακτηριστικά. Πλάθεται με λαδοπράσινους τόνους και μπεζ-υπόλευκα φωτίσματα. Στην πλούσια καστανή κοντή κόμμη φορεί ταινία κόκκινη. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με σειρά από στικτές κουκίδες πάνω στο χρυσό κάμπο. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται οχυρωμένη πόλη και μπροστά, στο κάτωμέρος της, η βασιλοπούλα με επίσημη ενδυμασία να κοιτά το δράκοντα.
Στο μέσον, μορφή αγγέλου πετά προς τον Άγιο με πολύχρωμο άνθινο στεφάνι στο δεξιό, ενώ στο αριστερό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό. Ο κάμπος επάνω χρυσός, κάτω αποδίδεται τοπίο με χαμηλούς λόφους και μικρό ποτάμι.
Επάνω, με κεφαλαία κόκκινα τονισμένα η επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Κάτω, με μικρά κόκκινα γράμματα: +δε[ησις] του δούλου [του] Θεού [....