Τρίτη Σεπ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Δημήτριος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:536
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 69
Όνομα Μνημείου Άγιος Δημήτριος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 17αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε χρυσό βάθος εικονίζεται έφιππος ο Άγιος Δημήτριος σε κόκκινο-καστανό άλογο, που βαδίζει προς τα αριστερά. Φορεί χρυσοποίκιλτη στρατιωτική εξάρτιση και μανδύα πρασινωπό, που ανεμίζει πίσω δεξιά. Με το δεξί κρατεί μπροστά στο στήθος το σταυρό του μάρτυρα και με το αριστερό τα χαλινάρια του αλόγου. Η ασπίδα είναι περασμένη με κόκκινο λουρί από το λαιμό. Με ομοιόχρωμο λουρί κρέμεται από τη μέση του μεγάλο μαύρο σπαθί. Το πρόσωπό του είναι μικρό, με συμμετρικά χαρακτηριστικά και ζωηρό βλέμμα, που κατευθύνεται στην άνω αριστερή γωνία, όπου βγαίνει από το τεταρτοκύκλιο του ουρανού το χέρι του Θεού και τον ευλογεί.
Ο κάμπος επάνω χρυσός, συνεχίζεται και στο υπερυψωμένο πλαίσιο της εικόνας. Πίσω από το άλογο, σχηματικοί ορεινοί όγκοι σε τόνους καφέ και κιτρινωπούς. Η επιγραφή με το όνομα του Αγίου είναι εξίτηλη.
Γραπτή κόκκινη ταινία περιβάλλει την παράσταση.