Τετάρτη Οκτ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:520
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 77
Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1866 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Οι Άγιοι εικονίζονται έφιπποι να βαδίζουν σε φυσικό τοπίο. Φορούν στρατιωτική ενδυμασία και συνομιλούν. Σε πρώτο επίπεδο ο Άγιος Γεώργιος φορεί μπλε χιτώνα και κόκκινο μανδύα, που ανεμίζει πίσω αριστερά. Η πανοπλία του σώζεται ελάχιστα. Κρατεί το ακόντιο με το δεξιό και το χαλινάρι του γκριζόλευκου αλόγου με το αριστερό. Ο Άγιος Δημήτριος στρέφεται προς τον Άγιο Γεώργιο. Κρατεί με το αριστερό το ακόντιο. Φορεί χρυσή πανολία και μπλε μανδύα. Το άλογό του καφέ-κόκκινο. Προπλασμός καφέ, μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονταιμε δύο γραπτούς κύκλους, κόκκινο και λευκό, επάνω στον γαλαζωπό κάμπο. Επάνω, με μικρά λευκά οι επιγραφές: "ο άγιος Γεώργιος - ο άγιος Δημήτριος".
Κάτω από το δεξί πόδι του Αγίου η χρονολογία: 1866.
Ανάμεσα στα μπροστινά πόδια των αλόγων: "ΔΓ".
Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή λευκή γραμμή και πορτοκαλί ταινία.