Κυριακή Μαϊ 31
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αγ. Νικόλαος Καλής Βρύσης

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:52
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 26-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0035
Όνομα Μνημείου Αγ. Νικόλαος Καλής Βρύσης
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου
Όνομα τόπου Καλή Βρύση Δράμας
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Τρίκλιτη βασιλική