Петък Апр 10
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Свети Никола в Кали Вриси

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:52
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 26-11-2012
Регистратор -
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0035
Име на паметника Свети Никола в Кали Вриси
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението Кали Вриси в Драма
Дата на построяване
19вексл. Хр.
Кратко описание Трикорабна базилика.