Κυριακή Ιαν 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Θεόδωρος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:510
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 82
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Θεόδωρος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1884 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος, πάνω σε καστανοκόκκινο άλογο, που βαδίζει προς τα αριστερά, με στρατιωτική ενδυμασία. Κρατεί με το δεξιό το χαλινάρι του αλόγου και στο αριστερό το κοντάρι. Από τον αριστερό ώμο κρέμεται η χρυσοποίκιλτη ασπίδα του. Φορεί πράσινο χειριδωτό κοντό χιτώνα με χρυσές ανταύγειες, ομοιόχρωμες δρομίδες, χρυσοστόλιστο μεταλλικό θώρακα, χρυσές περικνημίδες και κόκκινο-χρυσό μανδύα, που ανεμίζει πίσω δεξιά. Ο προπλασμός λαδοπράσινος, τα φωτίσματα μπεζ-ρόδινα. Η έκφραση σοβαρή και το βλέμμα στη άνω αριστερή γωνία, από την οποία εκπέμπεται δέσμη φωτεινών ακτίνων, χρυσές και εγχάρακτες. Ο φωτοστέφανός του ορίζεται με δύο ομόκεντρους γραπτούς λευκούς κύκλους και είναι χρυσός. Ο κάμπος γαλάζιος. Στο βάθος φυσικό τοπίο με αραιή βλάστηση.
Επάνω, με λευκά κεφαλαία η επιγραφή: "Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ".
Στην κάτω δεξιά γωνία, αφιερωματική επιγραφή και χρονολογία: "Γεωργίου Θεοδώρου & Παναγιωτίτσας 1884".
Η παράσταση περιβάλλεται από διπλή γραπτή ταινία, χρυσή και μαύρη, που ορίζονται μεταξύ τους με λευκές γραμμές.