Τετάρτη Δεκ 02
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Οδηγήτρια με Αγίους

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:503
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 85
Όνομα Μνημείου Παναγία Οδηγήτρια με Αγίους
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Δίζωνη εικόνα. Επάνω, στο μέσον, εικονίζεται μέχρι το ύψος των μηρών η Παναγία, δεξιοκρατούσα. Στρέφει το σώμα αριστερά και κοιτά κατάματα τον θεατή. Υψώνει το αριστερό σε δέηση προς τον Χριστό. Ο χιτώνας Της είναι μπλε με χρυσοκέντητα επιμάνικα, το μαντήλι της κεφαλής αποδίδεται με κόκκινες, λευκές και γκρίζες πινελιές, το μαφόριο καστανό-πορτοκαλί με χρυσό στις πτυχές, χρυσοποίκιλτες παρυφές και λαδοπράσινη εσωτερική όψη. Στο κεφάλη Της φορεί πολύτιμο διάλιθο στέμμα. Ο Χριστός κάθεται επάνω στο δεξί χέρι της μητέρας Του, υψώνει το δεξιό σε ευλογία και με το αριστερό στηρίζει στο γόνατό Του κλειστό Ευαγγέλιο με πολύτιμη στάχωση. Το πρόσωπό Του στρέφεται δεξιά και το βλέμμα Του κατευθύνεται σε αόριστο σημείο μακριά. Ο χιτώνας Του είναι λαδοπράσινος με μαύρο στις πτυχές και χρυσό διάλιθο σήμα, το ιμάτιό Του κόκκινο με χρυσές ανταύγειες. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονται από έναν κύκλο από εμπίεστες κουκίδες και γίνεται προσπάθεια απόδοσης φυτικών μοτίβων με όρθιες κουκίδες στον χρυσό τους κάμπο. Του Χριστού είναι ένσταυρος. Βραχυγραφίες: ΜΡ ΘΟΥ, ΙΣ ΧΣ με κόκκινο-λευκό. Την Παναγία πλαισιώνουν ολόσωμοι και στραμμένοι προς Αυτήν, αριστερά ο αρχάγγελος Μιχαήλ και δεξιά ο Άγιος Στυλιανός. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ με αυτοκρατορική ενδυμασία, κρατεί σκήπτρο στο δεξιό και τη σφαίρα του κόσμου στο αριστερό. Ο Άγιος Στυλιανός με ενδυμασία μοναχού, κρατεί στο αριστερό βρέφος σπαργανωμένο και στο δεξιό κομποσκοίνι και ξετυλιγμένο ειλητό με επιγραφή: "ΠΕΔΟΝ ΦΥΛΑΞ/ ΠΕΦΙΚΑ...". Οι μορφές ταυτίζονται με επιγραφές με λευκά τονισμένα κεφαλαία: "Ο ΑΡΧ ΜΙΧΑΗΛ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΙΛΙΑΝΟΣ". Ο κάμπος μπλε.
Η κάτω ζώνη ορίζεται με λεπτή χρυσή ταινία. Όμοια ταινία ορίζει τα τρία διάχωρα, όπου σε ομοιόχρωμο κάμπο και φυσικό τοπίο, παριστάνονται οι στρατιωτικοί μεγαλομάρτυρες Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος, αριστερά και δεξιά, έφιπποι και ο Άγιος Θεόδωρος στο μέσον, όρθιος και ολόσωμος. Ταυτίζονται και οι τρεις με επιγραφές όμοιες: Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΆΓΙΟΣ θΕΌΔΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Όμοια και οι φωτοστέφανοι όλων των μορφών με αυτούς της Παναγίας και του Χριστού.
Προπλασμοί λαδοπράσινοι, σαρκώματα ωχροκίτρινα, έντονο κόκκινο στα χείλη.
Την παράσταση περιέβαλε άλλοτε πρόσθετο πλαίσιο, το οποίο αφαιρέθηκε -ίσως κτά τη συντήρηση. Διακρίνονται οι οπές των καρφιών. Η υπόθεση βασίζεται στα τελειώματα της επιπλέον προετοιμασίας.