Πέμπτη Σεπ 23
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αγ. Δημήτριος Οχυρού

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:51
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 23-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0034
Όνομα Μνημείου Αγ. Δημήτριος Οχυρού
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου
Όνομα τόπου Οχυρό Δράμας
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Τρίκλιτη βασιλική.