Δευτέρα Ιαν 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Άγιοι Πάντες

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:500
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 87
Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Πάντες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στην παράσταση συμφύρονται δύο εικονογραφικοί τύποι: επάνω τριες επάλληλες εικονογραφικές ζώνες. Η πρώτη παρουσιάζει την Δέηση (Τρίμορφο) με το Χριστό Παντοκράτορα, ένθρονο στο μέσον, και χορούς Αρχαγγέλων που πλαισιώνουν τις μορφές του Τριμόρφου δεόμενοι. Από κάτω χοροί Αγίων, Προφητών, Οσίων και Μαρτύρων περιμένουν να στεφθούν με βαρύτιμα χρυσοποίκιλτα στέμματα, που κρατούν και τους προσφέρουν τρεις αγγέλοι, ο μεσαίος σε προτομή επάνω σε νέφη, οι δύο άλλοι ιπτάμενοι.
Στην τρίτη εικονίζεται στον μέσον ο πάπας Σίλβεστρος να ευλογεί τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που κρατούν τον Σταυρό, ντυμένοι με αυτοκρατορική περιβολή, πλαισιωμένοι από Πατριάρχες και Ιεράρχες. Στην κάτω ζώνη η Σύναξη των Αποστόλων με τους Πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο να κρατούν τρουλωτό ομοίωμα της Εκκλησίας με Αγία Τράπεζα στο μέσον. Μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου και κάτω από το ομοίωμα της Εκκλησίας διακρίνονται σε ομάδα παιδικών μορφών τα πλήθη των σεσωσμένων πιστών με κόκκινους κοντούς χιτώνες σε στάση δέησης. Οι φωτοστέφανοι είναι όλοι χρυσοί. Επιγραφές με κόκκινα μικρά και κεφαλαία στο χρυσό κάμπο των φωτοστεφάνων ταυτίζουν τις περισσότερες μορφές. Επάνω δεξιά και αριστερά από τον ξυλόγλυπτο χρυσοποίκιλτο θρόνο του Παντοκράτορα επιγραφή με κόκκινο-καστανά κεφαλαία: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ. Επάνω στη σφαίρα του κόσμου που κρατούν στα χέρια τους οι δύο Αρχάγγελοι διακρίνονται οι βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ.
Κάτω, σε γραπτή κεραμιδί ταινία, επιγραφή σε μία σειρά με λευκά κεφαλαία: ΙΣΤΟΡΙΘΗ Η ΠΑΡ[ΟΥΣΑ ΕΙΚΩΝ ΔΙΑ ΣΥΝ]ΔΡΟΜΗΣ [ΚΑΙ ΔΑΠΑΝ]ΗΣ Μ[...].
Στην κάτω δεξιά γωνία με μαύρα μικρά: χειρ [..5..]ρτου. Την παράσταση περιβάλλει γραπτή ασημί ταινία.