Παρασκευή Μαϊ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Σπυρίδωνας με σκηνές του βίου του

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:499
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 88
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Σπυρίδωνας με σκηνές του βίου του
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1787 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας καταλαμβάνει ο Άγιος Σπυρίδων, ένθρονος και μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό, ενώ με το αριστερό στηρίζει στο γόνατό του ανοιχτό Ευαγγέλιο με το χωρίο: "[ΕΙΠΕΝ Ο]/ ΚΥΡΙΟΣ /ΕΓΩ ΕΙΜΙ/ [Ο] ΠΟΙ[ΜΗΝ]/ [Ο ΚΑΛΟΣ]/ [Ο ΠΟΙΜΗΝ]/ Ο ΚΑΛΟΣ/ ΤΗΝ ΨΥ/ΧΗΝ ΑΥ/ΤΟΥ ΤΙΘΗ...". Φορεί στιχάριο με χρυσές ανταύγεις, βαρύτιμο χρυσοκέντητο φελώνιο με φυτικό διάκοσμο, χρυσοκέντητα επιμάνικα, επιτραχήλιο, επιγονάτιο και γκριζωπό ωμοφόριο με τρεις κόκκινους σταυρούς. Ο Ιεράρχης είναι γέροντας, μακρυγένης, με στρογγυλό πρόσωπο, πλασμένο με λαδοπράσινους και μπεζ τόνους. Ο σκούφος του είναι καφέ με χρυσές ανταύγειες. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο ομόκεντρους κύκλους στο χρυσό κάμπο. Ο θρόνος του είναι χρυσός και περίτεχνος με φτερωτές κεφαλές, ανθεμωτές απολήξεις, λεοντοκεφαλές και φυτικά κοσμήματα τύπου "μπαρόκ". Το μαξιλάρι επάνω στο κάθισμα είναι ανοιχτό μπλε με χρυσά γραμμικά σχέδια και δύο φούντες στα άκρα. Ο θρόνος πατά σε διπλό μαρμάρινο βάθρο. Επάνω, μέσα σε γκριζόλευκες νεφέλες, παριστάνεται η Αγία Τριάς και δεόμενοι άγγελοι. Κάτω από τον Άγιο, μέσα σε πλατύ χρυσό τοξωτό πλαίσιο από πολλαπλές καμπύλες σε λευκό βάθος, πεντάστιχη επιγραφή με μαύρα τονισμένα κεφαλαία: "εν τω αψω] /ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΝ/ ΤΟΥ ΓΙΑΓΤΖΗΔΩΝ ΡΟΥΦΕΤΙΟΥ/ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΑΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ". Δύο περίτεχνα πλαίσια με χρυσογραφίες και γραμμικά φυτικά σχέδια ορίζουν τις επάνω γωνίες της εικόνας. Δεκατρείς σκηνές του βίου και των θαυμάτων πλαισιώνουν τον Άγιο σε σχήμα ανάποδου Π, μέσα σε ορθογώνια διάχωρα που ορίζονται από χρυσή ταινία:
Αριστερή σειρά από πάνω προς τα κάτω: 1. Ο Άγιος ιδιωτεύων πρόβατα εποίμανεν, 2. Ο Άγιος προφητεύει του πλουσίου φθοράν, 3. Ο Άγιος τον όφυν εις χρυσόν μετέβαλεν, 4. Ο Άγιος της αμαρτωλού γυναικός την απόκρυφον αμαρτίαν διήλεν, 5. Ένθα ο Άγιος την νεκράν ως ζώσαν εφώνησεν, 6. Ο Άγιος τον βασιλέα Κωνσταντίνον της αστομείας ιάται.
Δεξιά σειρά, από πάνω προς τα κάτω: 1. Ο Άγιος προσευχόμενος διά θειού την πείναν ιάται, 2. Τους του πλουσίου κα[ρπούς] διασκορπισθείσας οι πτωχοί διαμερίζουσι, 3. Διελθήν αβρόχως τον ποι<μόν [..., 4. Ο Άγιος τεθνηκώς πεδίον ανέστησεν, 5. Ένθα οι άγγελοι τον άγγελον συλλειτουργούσι, 6. Ο Άγιος διά προσευχής το είδωλον καταρράσας συνέτριψε.
Κάτω: Η κοίμησις του Αγίου.
Επάνω, με μαύρα τονισμένα κεφαλαία: "Ο ΑΓΙΟΣ/ ΣΠΥΡΙΔΩΝ".
Πάνω από την Αγία Τριάδα: "Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ".