Τρίτη Οκτ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Η αποτομή του Ιωάννου του Προδρόμου

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:483
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 293
Όνομα Μνημείου Η αποτομή του Ιωάννου του Προδρόμου
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε δύο ζώνες εικονίζεται η ιστορία της αποτομής του Ιωάννου του Προδρόμου. Στην επάνω ζώνη ο 'Αγιος παρουσιάζεται μπροστά στο βασιλειά Ηρώδη και κάποιον σύμβουλο ηλικιωμένο υποβασταζόμενος από έναν φρουρό. Ο Άγιος φορεί μακριά μηλωτή κόκκινου κρασάτου χρώματος και ιμάτιο πράσινο λαδί. Το ασκητικό του πρόσωπο με το ωοειδές σχήμα περιβάλλεται από άτακτα μακριά μαλλιά που πέφτουν πλούσια στους ώμους. Έχει επίσης έντονη γενιάδα ο προπλασμός είναι λαδοπράσινος, τα σαρκώματα μπεζ - καφέ. Στο δεξί χέρι κρατεί ραβδί με τελείωμα σταυρό. Ο Ηρώδης κάθεται σε θρόνο ξύλινο . Φορεί κόκκινο - κρασάτο ιμάτιο με χρυσοποίκιλτη λιθοκόσμητη τραχυλιά και κόκκινο - κρασάτο μανδύα. Ο ηλικιωμένος δίπλα στον Ηρώδη κάθεται επίσης σε ξύλινο κάθισμα και φορεί κόκκινο κρασάτο ιμάτιο και λαδί - πράσινο μανδύα. Ο φρουρός φορεί πλήρη στρατιωτική εξάρτηση πράσινο χιτώνα χρυσό θώρακα κόκκινες δρομίδες και κόκκινες περικνημίδες .Κρατεί με το αριστερό του χέρι τον Άγιο και με το δεξί μαχαίρι. Πίσω από το πρόσωπα εικονίζονται κτίρια (πιθανότατα το παλάτι) . Στο κάτω μέρος εικονίζεται ο δήμιος που αποκεφαλίζει τον Άγιο και να προσφέρει την αποτιμημένη κεφαλή στο δίσκο που κρατεί η Ηρωδιάδα. Ο δήμιος παριστάνεται αγριωπός και φορεί πλήρη στρατιωτική εξάρτηση. Στο δεξί του χέρι κρατεί σπαθί στο αριστερό την κεφαλή του Αγίου. Από το αποκεφαλισμένο κορμί του Αγίου τρέχουν αίματα. Η Ηρωδιάδα φορεί πράσινο - λαδί ιμάτιο και κόκκινο κρασάτο μανδύα που πορπώνεται μπροστά. Φορεί στέμα και έχει λιτά τα μαλλιά της. Πίσω της βρίσκεται ακόμη ένα γυναικείο πρόσωπο. Αριστερά η ταφή του σώματος του Αγίου.