Τετάρτη Ιουν 03
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Οδηγήτρια

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:459
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 29
Όνομα Μνημείου Παναγία Οδηγήτρια
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
20 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία εικονίζεται από τη μέση και πάνω βρεφοκρατούσα. Υψώνει το δεξιό σε δέηση προς το Χριστό. Φορεί σκούρο μπλε χιτώνα με χρυσοκέντητα και διάλιθα επιμάνικα και παρυφή, ρόδινο μαφόριο με όμοια παρυφή και εσωτερική ανοιχτή πράσινη όψη και λευκό μαντήλι στο κεφάλι. Ο Χριστός ευλογεί με το δεξιό και στο αριστερό κρατεί τη σφαίρα του κόσμου. Φορεί υπόλευκο χιτώνα με χρυσή παρυφή και ιμάτιο κόκκινο με χρυσό στις πτυχές. Προπλασμός λαδοπράσινος, μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με λευκό γραπτό κύκλο επάνω στον ωχροπράσινο κάμπο και είναι χρυσοί.
Βραχυγραφίες ΜΡ ΘΥ και ΙΣ ΧΣ με κόκκινα κεφαλαία. Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή σκούρη καφέ ταινία.