Σάββατο Δεκ 07
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Συνάξεως Ταξιαρχών Ακρινού

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:46
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 22-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0030
Όνομα Μνημείου Συνάξεως Ταξιαρχών Ακρινού
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου
Όνομα τόπου Ακρινό Δράμας
Χρονολόγηση κατασκευής
1848 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Τρίκλιτη βασιλική. Το χωριό δεν κατοικείται.