Κυριακή Ιαν 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Δίσκος προσφορών

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:449
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ιερό Σκεύος


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΜΕΤ 5
Όνομα Μνημείου Δίσκος προσφορών
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1842 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στον ομφαλό του δίσκου παριστάνεται η Παναγία με το Χριστό στην αγκαλιά Της. Αριστερά και δεξιά Τους άνθη. Στην εξωτερική λωρίδα παραστάσεις φυτικών μοτίβων. Εξωτερικά του ομφαλού αφιερωματική επιγραφή: "Νικολάκης, Βασίλης" και έπειτα το όνομα του τεχνίτη με τη χρονολογία: Ιωάννης 1842.