Τρίτη Ιουν 02
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Νικόλαος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:438
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 287
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Νικόλαος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται όρθιος , από το ύψος των μηρών και πάνω με την τυπική αρχιερατική ενδυμασία. Ευλογεί με το δεξί χέρι , ενώ με το αριστερό κρατεί κλειστό ευαγγέλιο μπλε ,χρυσό και κόκκινο. Φορεί μπλε στιχάριο με χρυσό στις πτυχώσεις, κόκκινο φελόνιο με εσωτερική ανοιχτή πράσινη όψη και χρυσές ταινίες στις παρυφές, χρυσό επιτραχήλιο και λευκό ωμοφόριο με φυτικό διάκοσμο. Στις δύο επάνω γωνίες μέσα σε νεφέλες οι μορφές του Χριστού να ευλογεί τον Άγιο και της Παναγίας να του προσφέρει το ωμοφόριο. Ο Άγιος περασμένης ηλικίας με κοντή στρογγυλή γενειάδα.Ο προπλασμός του προσώπου σε καφέ με ελαφρά μπεζ φωτίσματα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο ομόκεντρους κύκλους και είναι χρυσός. Ο κάμπος της εικόνας είναι χρυσός στο επάνω μέρος και ανοιχτό πράσινο στο κάτω μέρος της .Επιγραφές επάν με μαύρα γράμματα Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .Η εικόνα περιτρέχεται από μαύρη ταινία.