Παρασκευή Νοε 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Ελκώμενος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:434
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 159
Όνομα Μνημείου Ο Ελκώμενος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός εικονίζεται στην τυπική παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης. Παριστάνεται όρθιος, από το ύψος των μηρών και επάνω, το κεφάλι γέρνει κάτω και αριστερά, το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο αριστερά. Η έκφραση του προσώπου λυπημένη, σοβαρή. Τα χέρια εμπρός δεμένα με σκοινί σταυρωτά, κρατεί ελαφρά με το δεξιό καλάμι αντί για σκήπτρο. Φορεί γκριζωπό περίζωμα και κόκκινο ιμάτιο, που καλύπτει τους ώμους και το αριστερό Του χέρι. Στο κεφάλι φορεί το αγκάθινο στεφάνι. Ο προπλασμός είναι καφέ-γκριζωπός, τα σαρκώματα μπεζ-ρόδινα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με ένα καφέ γραπτό κύκλο, είναι χρυσός και ένσταυρος. Ο κάμπος γαλάζιος.
Επάνω οι βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ με μαύρο. Αριστερά από το Χριστό με μαύραα μικρά: "ο ελκόμεν(ος)".
Η παράσταση περιβάλλεται από μαύρη γραπτή ταινία.