Τρίτη Ιουν 02
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ζωοδόχος Πηγή Περιθωρίου

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:44
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 22-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0028
Όνομα Μνημείου Ζωοδόχος Πηγή Περιθωρίου
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου
Όνομα τόπου Περιθώρι Δράμας
Χρονολόγηση κατασκευής
1876 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Τρίκλιτη βασιλική