Παρασκευή Μαϊ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Η Βάπτιση του Χριστού

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:406
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 149
Όνομα Μνημείου Η Βάπτιση του Χριστού
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε φυσικό τοπίο με τον Ιορδάνη ποταμό κεντρικά και χαμηλές όχθες δεξιά και αριστερά διαδραματίζεται η σκηνή της Βαπτίσεως. Μέσα στον Ιορδάνη εικονίζεται ο Χριστός, όρθιος, ολόσωμος με ελαφριά κλίση των γονάτων και της κεφαλής προς τα κάτω. Έχει τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και φορεί γκριζόλευκο περίζωμα. Αριστερά όρθιος σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με το δεξί χέρι βαπτίζει το Χριστό, ενώ έχει το αριστερό σε δέηση. Φορεί καφέ μηλωτή και πράσινο ιμάτιο με χρυσές πτυχές. Στην δεξιά όχθη του Ιορδάνη τρεις άγγελοι, ολόσωμοι, κρατούν τα λέντια. Επάνω, κεντρικά, μέσα σε νεφέλες γκριζογάλανες και καφε-ρόδινες η Μορφή του Θεού-Πατρός να κρατεί ειλητάριο ανοιχτό με το χωρίο: "Ούτος εστιν ο Υιός μου ο Αγαπητός". Πάνω από την κεφαλή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα με Μορφή περιστεριού.
Επιγραφή, επάνω: Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΟΥ.
Η εικόνα περιτρέχεται στις δύο πλευρές από γραπτή μαύρη ταινία.