Τρίτη Σεπ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Η ψηλάφιση του Θωμά

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:403
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 146
Όνομα Μνημείου Η ψηλάφιση του Θωμά
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
5-3-1850 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στο μέσον εικονίζεται ο Χριστός ολόσωμος, με ρόδινο ποδήρη χιτώνα και βαθύ πράσινο ιμάτιο, στραμμένος με ζωηρή κίνηση προς τα αριστερά. Τον πλαισιώνουν οι έντεκα Απόστολοι σε δύο ομάδες και τον κοιτάζουν έκπληκτοι, καθώς με το δεξί χέρι πιάνει το δεξιό του Θωμά για να ακουμπήσει τη λογχισμένη πλευρά, ενώ με το αριστερό δείχνει προς αυτήν. Μπροστά Του γονατισμένος ο Θωμάς, ακουμπά με τον δάκτυλο τον "τύπο των ήλων". Οι μαθητές είναι ντυμένοι με χιτώνες και ιμάτια σε τόνους μπλε, κόκκινους, πράσινους και ώχρας. Οι μορφές πατούν σε λευκορόδινο δάπεδο με πλάκες. Πίσω, παριστάνεται αρχιτεκτονικό βάθος σε προοπτική: κλειστή θύρα με αετωματική επιγραφή, ψευδοκίονες με ιωνικά κιονόκρανα. Στον αριστερό τοίχο ανοιχτό ορθογώνιο παράθυρο σε προοπτική. Το επεισόδιο δραματίζεται σε κλειστό χώρο.
Οι μαθητές δεν έχουν φωτοστεφάνους. Του Χριστού είναι χρυσός, ένσταυρος, με γραπτό λευκό κύκλο. Στο κάτω μέρος της εικόνας, σε μία σειρά, με λευκά κεφαλαία σε μπλε βάθος, αφιερωματική επιγραφή: "ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΗΘΗ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΑΦΙΟΥ ΚΑΠΝΑΔΩΝ.ΕΝ ΕΤΕΙ 1850 ΜΑΡΤΙΟΥ 5 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ/". Επάνω με λευκά κεφαλαία: " Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ". Την παράσταση περιβάλλει χρυσή ταινία.