Събота Сеп 19
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Манастир "Св. Димитър" в Панорама

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:41
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 21-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника MONAST0006
Име на паметника Манастир "Св. Димитър" в Панорама
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението Панорама в Драма
Дата на построяване
Кратко описание Манастирът „Св. Димитър” в Панорама се намира в покрайнините на село Панорама. Освен храма, нито една от сградите на манастира не е оцеляла изцяло до днес. Тя представлява куполна църква от манастирски вид, както се вижда в архитектурните образци главно на вр. Атон и в други малки паметници от XVI-XIX век на Балканите. Външният вид на църквата е напълно изчистен. Тя има висок купол с цилиндричен барабан, който е крепен от страничните стени без никаква друга подпора. Интериорът е напълно боядисан, а иконите на иконостаса на епископския трон са оцелели. Стенописите и иконите са творби от края на XVIII-XIX век, а някои са от работилница на славофони. Следва да се отбележи, че до 1950 г. в манастира има монах, а надписите върху стенописите са изтрити в модерни времена; написани са на български език.