Четвъртък Апр 09
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

"Свети Георги" в Асвестохори

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:4
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-08-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0002
Име на паметника "Свети Георги" в Асвестохори
Асоциирана институция Светият диоцез на Неаполис и Ставрополис
Наименование на местоположението Асвестохори в Солун
Дата на построяване
начало19вексл. Хр.
Кратко описание Изградена в началото на ХІХ век. Трикорабна базилика с дървен покрив. Доста голяма църква, първоначално без притвор с тавани и нови допълнения.