Κυριακή Ιαν 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Βρεφοκρατούσα και Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:384
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 139
Όνομα Μνημείου Παναγία Βρεφοκρατούσα και Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1845 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Διακρίνεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα. Κρατεί τον Χριστό στο αριστερό Της, στρέφει το κεφάλι δεξιά και κοιτά κατάματα τον θεατή. Φορεί κόκκινο χρυσοποίκιλτο μαφόριο και υπόλευκο μαντήλι στο κεφάλι, που φέρει πολύτιμο λιθοκόσμητο στέμμα. Ο Χριστός κάθεται στην αγκαλιά της μητέρας Του και στρέφει το κεφάλι και το βλέμμα προς Τον Άγιο Ιάκωβο και τον ευλογεί με υψωμένο το δεξιό. Ο Άγιος Ιάκωβος με το δεξιό δέεται, ενώ με το αριστερό κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο με πολύτιμη στάχωση. Φορεί αρχιερατική στολή: πράσινο στιχάριο χρυσοκέντητο, ρόδινο φελόνιο και ώχρινο ωμοφόριο με μαύρους σταυρούς. Προπλασμός καφέ, μπεζ σαρκώματα, κόκκινο στα χείλη. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονται με λευκό γραπτό κύκλο. Επάνω διακρίνονται φτερούγες αγγέλου σε χρυσό και καστανούς τόνους. Η μορφή -που δεν διακρίνεται- κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό και φορεί κόκκινο ανεμίζοντα χιτώνα.
Πίσω από την Παναγία, αρχιτεκτόνημα με τοξωτά ανοίγματα και κόκκινα βήλα με χρυσές πτυχές. Έντονες μπαρόκ επιδράσεις. Ο κάμπος μπλε.
Από τις βραχυγραφίες διακρίνονται ΜΡ και ΙΣΧ[Σ].
Δίπλα από τον Άγιο: ΙΑΚΩΒΟΣ// [Ο ΑΔΕΛΦΟ]ΘΕΟΣ.
Κάτω δεξιά η χρονολογία: [ΑΩ]ΜΕ΄.
Ελαφρά τπερυψωμένο πλαίσιο που δημιουργεί κυμάτιο, επιχρυσωμένο, περιβάλλει την παράσταση.