Πέμπτη Σεπ 23
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Δημητρίου Νευροκοπίου

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:39
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 21-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0025
Όνομα Μνημείου Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Δημητρίου Νευροκοπίου

Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου
Όνομα τόπου Κ. Νευροκόπι Δράμας
Χρονολόγηση κατασκευής
1866 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο ναός οικοδομήθηκε το 1866, ενώ δεν αναφέρεται η χρονολογία τοιχογράφησής του. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο. Διώροφο περίστωο σε σχήμα "π" περιτρέχει το ναό στις τρείς του πλευρές εκτός της ανατολικής (όπου προεξέχει μόνο η κόγχη της αψίδας του κεντρικού κλίτους). Ο άνω όροφος του περιστώου αποτελεί τους γυναικωνίτες του ναού, στους οποίους η πρόσβαση γίνεται από το εσωτερικό το ναού. Οι γυναικωνίτες στη νότια και στη βόρεια πλευρά του ναού απολήγουν σε παρεκκλήσια, αφιερωμένα στους Αγ. Κωνσταντίνο και Ελένη και στην Κοίμηση της Θεοτόκου αντίστοιχα. Παρεκκλήσια διαμορφώνονται και στο ισόγειο του περιστώου εκατέρωθεν των πλαγίων μερών του Ιερού Βήματος. Από το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού του 19ου αιώνα, το οποίο κατά μέγα μέρος έχει καλυφθεί ή καταστραφεί, ορατές είναι τοιχογραφίες στην καμάρα του νάρθηκα (μέρος της παράστασης της Δευτέρας Παρουσίας) και κάποιες σε μέρη του Ιερού Βήματος.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι έργο του 19ου αιώνα, όπως και οι εικόνες, τα βημόθυρα, ο επισκοπικός θρόνος (δεσποτικό), ο άμβωνας και δυο μεγάλα ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια. Το τέμπλο στην άνω πλευρά του φέρει τρείς ζώνες εικόνων και ημικύκλιο με διάτρητη διακόσμηση, στο πλάτος του κεντρικού κλίτους. Στην κορυφή του είναι τοποθετημένα τα ο Σταυρός και τα Λυπηρά. Στον 19ο αιώνα και στις αρχές το εικοστού ανήκουν ακόμα κάποιες εικόνες, όπως και ιερά σκεύη του ναού (Ιερό Ευαγγέλιο και Ιερά Δισκοπότηρα), κάποια από τα οποία έχουν έρθει από τη Βουλγαρία.